Aplikacje webowe

Programowanie reaktywne w Javie

Programowanie reaktywne  Programowanie reaktywne jest paradygmatem programowania zajmującym się asynchronicznymi strumieniami danych i – zgodnie z nazwą – opartym na reagowaniu na zmiany w tychże – np. komponenty sieciowe reagujące na I/O, interfejsy graficzne reagujące na ruch kursorem, itp.   W roku 2014 powstał Reactive Manifesto i do tej pory został podpisany przez ponad 24 tys. osób. Zawiera on twierdzenie, że reaktywne systemy …

Programowanie reaktywne w JavieRead More »

JSON Web Token jako forma autentykacji i autoryzacji

JSON Web Token (w skrócie: JWT) jest ustandaryzowaną (RFC-7519) metodą bezpiecznego przesyłania danych (z ang. claims – roszczenia/prawa) pomiędzy serwerem a klientem. JWT działa poprzez wygenerowanie i podpisanie po stronie serwera żetonu tekstowego złożonego z trzech części podzielonych kropkami. Następnie jest on przesyłany do klienta, dalej klient może na jego podstawie np. autentykować swoje zapytania do serwera …

JSON Web Token jako forma autentykacji i autoryzacjiRead More »